Menu

Akustikpuds

Akustikpuds

Sælges pr. m².
Kontakt os for fast pris.

Montering?

Vi står gerne for monteringen af alle vores produkter. Kontakt os, så kan vi arrangere den bedste montage for dig.

Montering?

Vi hjælper med montering af alle vores produkter. Kontakt os så kan vi hjælpe med den rigtige løsning og montering.

Ønsker du et usynligt akustikloft?

Akustikpuds er det nærmeste man kommer usynlig akustikregulering! Et akustikloft eller en væg med akustikpuds er helt glat, uden samlinger eller synlige fuger. Effekten på lyddæmpningen fejler heller ikke noget, idet akustikpuds er næsten lige så effektivt, som et traditionelt akustikloft med akustikplader af mineraluld - og mere effektivt end et akustikloft af perforeret gips.

En ideel løsning til for eksempel fredede bygninger eller moderne bygninger, hvor man ønsker rene stramme linjer.

Akustikpuds er håndarbejde, hvorfor der er mere liv i overfladen end for eksempel et malet gipsloft.

 

Lær mere om Akustikpuds

 

 
Prisen på akustikpuds svinger meget fra opgave til opgave, men typisk ligger prisen omkring kr. 1.350,-/m² ekskl. moms. Kontakt os, så udarbejder vi et tilbud.

 

 • Det eksisterende underlag skal være plant. Ujævnheder i underlaget kan påvirke udseendet af den færdige overflade.
   
 • Det eksisterende underlag skal være fast, f.eks. som gipsloft, rørpudsloft, betonloft med fuld vedhæftning til dettes underlag. Hvis nødvendigt primes for sikring af ordentlig vedhæftning.
   
 • 46 mm akustikplade af stenuld klæbes direkte på eksisterende underlag, brandklasse A2-s1, d0.
   
 • Der udføres nødvendig udfyldning af samlefuger samt slibning for sikring af ensartet og jævnt underlag.
   
 • Der påføres mellembelægning, samt afsluttende mineralsk slutpuds som extra weiss, eller anden toning ca. 2,0 - 3,0 kg/m².
   
 • Normalt montage forløb 3-4 dage, men luftfugtighed og temperatur har stor indflydelse på tørretiderne (rumtemperaturen over 5°C og anbefalet mellem +15 / +20°C og den relative luftfugtighed bør ikke overstige 70%). Tørretider kan forkortes ved at benytte en affugter.
   
 • Ved skader kan overfladen repareres eller ompudses uden nedslibning af hele den eksisterende overflade.
Hvad er akustikpuds lavet af?:
Akustikpuds er opbygget af en lydabsorberende akustikplade, der er dækket af et tyndt lag puds.
Det er akustikpladen som absorberer lyden, hvorfor pudsen skal være akustisk transparent. Pudsen er altså åben så lyden kan trænge ind til akustikpladen - almindelig puds virker ikke!
 
Tykkelse:
Standardtykkelsen er ca. 50 mm.
 
Montagetid:
Normalt montageforløb 3-4 dage, men luftfugtighed og temperatur har stor indflydelse på tørretiderne (rumtemperaturen over 5°C og anbefalet mellem +15 / +20°C og den relative luftfugtighed bør ikke overstige 70%). Tørretider kan forkortes ved at benytte en affugter.
 
Farve:
Standardfarve: Knækket hvid, der kan tones i farve efter ønske. NCS eller RAL.
 
Vedligeholdelse:
Akustikpuds kræver ikke egentlig vedligeholdelse. Det vil være individuelt i hvilket omfang overfladen kræver rengøring eller opfriskning, da det afhænger af påvirkning fra eventuelt røg, eller tilsvarende. 
 
Akustikpuds må ikke males!
 
Genopfriskning:
Et akustikloft tåler kun rengøring med en tør, blød kost. Enhver anvendelse af vand eller rensemidler vil føre til lukning af porestrukturen og dermed reduktion i den lyddæmpende effekt. Det kan derfor kun anbefales at anvende akustikpuds i lokaler, hvor lokalets normale anvendelse ikke vil føre til hurtig tilsmudsning af overfladen.
Da al overfladebehandling som udgangspunkt lukker overfladen, kan genopfriskning normalt kun gennemføres ved genoppudsning med akustikpuds i et tyndt lag.
 
Beskadigelse af overflade:
Ved partiel tilsmudsning eller direkte skade i overfladen, kan dette lappes med akustikpuds ved at påføre et lag puds på det beskadigede sted. Der vil dog være risiko for nuanceforskelle som følge af patinering. Dog ved enhver reparation bør man kontakt os eller en anden godkendt montør for at sikre det optimale resultat.  

Frekvens (Hz)Absorptionskoefficient

 

Materialers akustiske egenskaber beskrives som absorptionskoefficient

Absorptionskoefficienten har en værdi mellem 0 og 1, og beskriver hvor meget af den lyd der rammer materialet, der absorberes.

Tætte hårde materialer, som for eksempel malet beton og en lamineret bordplade, har værdien 0, fordi ingen lyd absorberes - tværtimod reflekteres al lyd.

Et åbent vindue eller et tykt lag mineraluld har værdien 1, fordi al lyd absorberes og dermed forsvinder.

Dybe toner opfører sig meget anderledes end høje toner, og det er derfor nødvendigt at se på absorptionskoefficienterne for de enkelte frekvensbånd. Der er 6 frekvensbånd fra 125 Hz (dybe toner) til 4000 Hz (høje toner). Kun ved at kende det akustiske materiales absorptionskoefficient ved alle frekvensbåndene, er det muligt at afgøre om det egner sig til en given opgave.

Stort set alle akustiske materialer er mindre effektive ved dybe toner (125 og 250 Hz), end ved de højere toner. Tynde materialer er typist mindst effektive, med værdier tæt på 0 ved de dybe toner, mens tykkere materialer kan have en absorptionskoefficient på op til 0,5 ved 125 Hz. Over 250 Hz er de fleste akustikmaterialer meget effektive, med værdier over 0,8.

Almindelige bygningsdele, som gipsvægge og lofter, trægulv på strøer, glaspartier og døre har værdier mellem 0,0 og 0,15. Akustiske materialer har værdier mellem 0,5 og 1,0 og er derfor meget mere effektive. For eksempel er en m² god akustikplade lige så effektiv, som 10 til 20 m² gulvtæppe.

Almindelig tale ligger i frekvensområdet fra 300 til 3000 Hz, hvorfor det ofte er det vigtigste frekvensområde. Det er dog vigtigt at der er noget lydabsorption ved lavere frekvenser, da der eller kan opstå stående bølger, som giver et ubehageligt mudret lydbillede. Nogle gange kan de almindelige bygningsdele give den nødvendige absorption, men ofte er man nød til at vælge akustiske materialer, der er effektive også ved de helt lave frekvenser. Er du I tvivl, så kontakt os. Vi kan altid hjælpe dig, med at finde det rigtige produkt, til dit støjproblem.

 

 

Andre produkter

Ring til Alpha Akustik

+45 70 26 14 12

Email
Hos os får du den rette kombination af akustik, arkitektur og økonomi. Vi designer den helt rigtige løsning til dig.