Menu

Alpha Baffel

Alpha Baffel

6 stk. pr. kasse.
Pris 2.600,00 kr. ekskl. moms (3.250,00 kr. inkl. moms)
Kasse
Leveringsomkostningen er ekskl. moms 500,00 kr.

Montering?

Vi står gerne for monteringen af alle vores produkter. Kontakt os, så kan vi arrangere den bedste montage for dig.

Montering?

Vi hjælper med montering af alle vores produkter. Kontakt os så kan vi hjælpe med den rigtige løsning og montering.

Enkel og effektiv lyddæmpning
 
Bafler anbefales til brug på loft, hvor der kræves hyppig adgang til bagvedliggende installationer. Bafler er lette at montere, hvilket gør dem velegnede til ”gør det selv” støjdæmpning.                                                                
 
Alpha Bafler nedhænges lodret fra loft og bruges hovedsageligt i industrihaller. Bafler kan dog også anvendes i mere lavloftede lokaler, hvor lyden slår smut på loftet (strejflyd).  
 
Kontakt os hvis du ønsker rådgivning, om den optimale anvendelse af Alpha Bafler. Vi kan hjælpe med at beregne, hvor mange der skal bruges, for at opnå den ønskede lyddæmpning - eller for at opfylde Arbejdstilsynets krav.
Dimension:
Længde: 120 cm
Højde: 60 cm
Tykkelse: 4 cm
 
Montage:
Alpha Bafler leveres med "grissehaler", kroge og vinkler, klar til montage. 
"Grissehaler" skrues ned i øversiden af baflen.
Vinkler monteres på loft.
"Grissehaler" og vinkler forbindes med kroge.
Skruer/plugs, der fastgøres i bygningen, medfølger ikke.
 
Opbygning:
Alpha Bafler er fremstillet af sammenpresset stenuld. Pladerne er beklædt med hvid glasvæv, og hvidmalede på kanterne. Der er ingen ramme på pladerne, hvilket giver dem et enklere udseende, end traditionelle bafler, der har metalramme. 
 
Farve:
Hvid.
 
Lysrefleksion:
79 %
 
Rengøring:
Støvsugning eller opvredet klud.
 
Fugtmodstand og formfasthed (bøjningstrækstyrke):
Op til 100% relativ fugtighed.
 
Brandklasse (reaktion på brand):
A1.
 
Hygiejne:
Stenuld danner ingen grobund for mikroorganismer.
Baflerne er ikke godkendt til brug i renrum. Kontakt os hvis du skal bruge bafler til renrum, fødevareproduktion eller andre steder med hygiejnekrav.
 
 

Frekvens (Hz)Absorptionskoefficient

Absorptionskoefficienterne er for én baffel ved ophængning af en baffel pr. m2.

Materialers akustiske egenskaber beskrives som absorptionskoefficient

Absorptionskoefficienten har en værdi mellem 0 og 1, og beskriver hvor meget af den lyd der rammer materialet, der absorberes.

Tætte hårde materialer, som for eksempel malet beton og en lamineret bordplade, har værdien 0, fordi ingen lyd absorberes - tværtimod reflekteres al lyd.

Et åbent vindue eller et tykt lag mineraluld har værdien 1, fordi al lyd absorberes og dermed forsvinder.

Dybe toner opfører sig meget anderledes end høje toner, og det er derfor nødvendigt at se på absorptionskoefficienterne for de enkelte frekvensbånd. Der er 6 frekvensbånd fra 125 Hz (dybe toner) til 4000 Hz (høje toner). Kun ved at kende det akustiske materiales absorptionskoefficient ved alle frekvensbåndene, er det muligt at afgøre om det egner sig til en given opgave.

Stort set alle akustiske materialer er mindre effektive ved dybe toner (125 og 250 Hz), end ved de højere toner. Tynde materialer er typist mindst effektive, med værdier tæt på 0 ved de dybe toner, mens tykkere materialer kan have en absorptionskoefficient på op til 0,5 ved 125 Hz. Over 250 Hz er de fleste akustikmaterialer meget effektive, med værdier over 0,8.

Almindelige bygningsdele, som gipsvægge og lofter, trægulv på strøer, glaspartier og døre har værdier mellem 0,0 og 0,15. Akustiske materialer har værdier mellem 0,5 og 1,0 og er derfor meget mere effektive. For eksempel er en m² god akustikplade lige så effektiv, som 10 til 20 m² gulvtæppe.

Almindelig tale ligger i frekvensområdet fra 300 til 3000 Hz, hvorfor det ofte er det vigtigste frekvensområde. Det er dog vigtigt at der er noget lydabsorption ved lavere frekvenser, da der eller kan opstå stående bølger, som giver et ubehageligt mudret lydbillede. Nogle gange kan de almindelige bygningsdele give den nødvendige absorption, men ofte er man nød til at vælge akustiske materialer, der er effektive også ved de helt lave frekvenser. Er du I tvivl, så kontakt os. Vi kan altid hjælpe dig, med at finde det rigtige produkt, til dit støjproblem.

 

 

Andre produkter

Ring til Alpha Akustik

+45 70 26 14 12

Email
Vi laver støjdæmpning alle steder hvor det runger for meget. Vi mestre alle fagets discipliner fra måling og beregning til færdig montage.