Menu

Foodtec Baffel

Foodtec Baffel

4 stk. pr. kasse.
Pris 2.420,00 kr. ekskl. moms (3.025,00 kr. inkl. moms)
Kasse
Leveringsomkostningen er ekskl. moms 500,00 kr.

Montering?

Vi står gerne for monteringen af alle vores produkter. Kontakt os, så kan vi arrangere den bedste montage for dig.

Montering?

Vi hjælper med montering af alle vores produkter. Kontakt os så kan vi hjælpe med den rigtige løsning og montering.

Rengøringsvenlig hygiejne-baffel

Foodtec Baffel er en rengøringsvenlig baffel der har anvendelse i miljøer, hvor der er risiko for tilsmudsning. Og hvor hyppig rengøring er krævet. (Ved højere hygiejnekrav anvendes Advance Baffel).

Foodtec Baffel anbefales, hvor luftfugtigheden til tider er høj.

Eksempler på anvendelsesområder:

Føde- og drikkevareindustrier, restauranter og storkøkkener.

Baflen har en kerne af mineraluld, og en malet smudsafvisende væv på begge sider. Kanterne er malede. Montagemetode afhænger af de aktuelle forhold. Vi kan levere de nødvendige komponenter.

Baflerne leveres som standard med:

- Grisehale/uldskrue der skrues i baflens overside. 

- Vinkel til fastgørelse i loft.

- Krog til ophæng.

Hygiejnekrav:
Kan benyttes i lokaler klassificeret som ISO klasse 5 i henhold til ISO 14644-1 ”cleanrooms and associated controlled environments”.

Dimension:
1200 x 600 x 50 mm.

Farve:
Hvid, nærmeste NCS farveprøve S 0500-N. 84 % lysreflektion.

Vægt:
Ca. 3,0 kg /stk.

Rengøring:
Tåler daglig aftørring og støvsugning, ugentlig aftørring med fugtig klud på alle overflader, samt højtryksrens og vådrengøring to gange årligt (vandtemperatur max. 35°C). Damprens fire gange årligt. De fleste rengørings- og desinfektionsmidler kan anvendes, men der bør foretages prøverengøring af enkelte bafler for at sikre at de ikke forårsager misfarvninger eller lignende.

Fugtbestandighed:
Baflerne kan modstå en permanent relativ luftfugtighed RH på op til 95% ved 30°C uden at vride eller delaminere (ISO 4611). En højere temperatur/fugtighed er acceptabel under vask, som anført ovenfor.

Brand:
Kernen af glasuld er testet og klassificeret som ikke brandbar i henhold til EN ISO 1182. Europæisk Standard EN 13501-1. Klasse A2-s1,d0.

Frekvens (Hz)Absorptionskoefficient

Testresultat i henhold til EN ISO 354:2003. Målt med bafler ophængt i rækker med 0,6 meters afstand, svarende til 1,4 baffel pr. m². Værdierne angiver absorptionsmængden pr. baffel. Værdierne afhænger  af hvordan baflerne ophænges, så betragt disse data som vejledende. Vi hjælper gerne med at regne på akustikken dit lokale.

Materialers akustiske egenskaber beskrives som absorptionskoefficient

Absorptionskoefficienten har en værdi mellem 0 og 1, og beskriver hvor meget af den lyd der rammer materialet, der absorberes.

Tætte hårde materialer, som for eksempel malet beton og en lamineret bordplade, har værdien 0, fordi ingen lyd absorberes - tværtimod reflekteres al lyd.

Et åbent vindue eller et tykt lag mineraluld har værdien 1, fordi al lyd absorberes og dermed forsvinder.

Dybe toner opfører sig meget anderledes end høje toner, og det er derfor nødvendigt at se på absorptionskoefficienterne for de enkelte frekvensbånd. Der er 6 frekvensbånd fra 125 Hz (dybe toner) til 4000 Hz (høje toner). Kun ved at kende det akustiske materiales absorptionskoefficient ved alle frekvensbåndene, er det muligt at afgøre om det egner sig til en given opgave.

Stort set alle akustiske materialer er mindre effektive ved dybe toner (125 og 250 Hz), end ved de højere toner. Tynde materialer er typist mindst effektive, med værdier tæt på 0 ved de dybe toner, mens tykkere materialer kan have en absorptionskoefficient på op til 0,5 ved 125 Hz. Over 250 Hz er de fleste akustikmaterialer meget effektive, med værdier over 0,8.

Almindelige bygningsdele, som gipsvægge og lofter, trægulv på strøer, glaspartier og døre har værdier mellem 0,0 og 0,15. Akustiske materialer har værdier mellem 0,5 og 1,0 og er derfor meget mere effektive. For eksempel er en m² god akustikplade lige så effektiv, som 10 til 20 m² gulvtæppe.

Almindelig tale ligger i frekvensområdet fra 300 til 3000 Hz, hvorfor det ofte er det vigtigste frekvensområde. Det er dog vigtigt at der er noget lydabsorption ved lavere frekvenser, da der eller kan opstå stående bølger, som giver et ubehageligt mudret lydbillede. Nogle gange kan de almindelige bygningsdele give den nødvendige absorption, men ofte er man nød til at vælge akustiske materialer, der er effektive også ved de helt lave frekvenser.  Er du I tvivl, så kontakt os. Vi kan altid hjælpe dig, med at finde det rigtige produkt, til dit støjproblem.

 

 

Andre produkter

Ring til Alpha Akustik

+45 70 26 14 12

Email

Peter M. Møller har mere end 30 års erfaring med akustik, og kan hjælpe dig med at finde den helt rigtige lyddæmpende løsning, hvad enten det er på arbejdspladsen eller hjemme.